Uddeholm utökar maskinparken med ytterligare en Behringer bandsåg

Monday, October 5, 2020


Foto: Uddeholm


Den nya sågen levererades och driftsattes i terminalen under början av sommaren med Begner Agenturer AB som partner.

Om den nya sågen har de mycket gott att säga. Den är mer automatiserad än sin föregångare, något som ska göra arbetet för operatören betydligt enklare och säkrare.
Maskinen är levererad med rätt skärdata för Uddeholms specifika material. Värdena finns installerade i maskinen och operatören kan enkelt välja rätt värden innan start.

”Investeringen underlättar arbetsprocessen, vilket är betydande för att öka driftsäkerheten, effektiviteten samt leveranssäkerheten till kund,” säger Robert Gustafsson som är Brand and Communication Manager på Uddeholm

Varje år hanterar terminalen på verktygsstålstillverkaren Uddeholm cirka 1 miljon leveranser till mer än 100 000 kunder över hela världen. Då är det viktigt att ha säkra och funktionella maskiner. Därför ser Uddeholm främst investeringen som en åtgärd för driftsäkerheten.


Källa: https://www.metal-supply.se/article/view/742474/okad_driftsakerhet_med_investeringen_pa_uddeholm