AGTOS Hängbläster samt AGTOS Hängbläster, Genomlopps-

den 24 augusti 2022

Hängbläster, Blästermaskiner, Blästermaskin, AGTOS Bläster, Bläster, Genomloppsbläster

 

AGTOS Hängblästrar – mångsidiga maskiner för en rad olika arbetsstycken.

Utmärkta för avlägsnande av rost, sand, glödskal och grader, finblästring samt uppruggning inför ytbehandling.

Finns i standardutförande för blästring av hel batch eller enstyck, som frontmatad eller genomlopp. Eller som skräddarsydd lösning anpassad för just ditt behov.

Läs mer: https://begner.se/se/agtos-hangblaster-genomlopps
Se hela vårt utbud av slungblästrar: https://begner.se/se/agtos-slungblastrar

 

 


Begner Agenturer AB

Samuelsdalsvägen 2 · 791 61 Falun
Tel: +46 23 160 20 · info@begner.com · www.begner.se