LANKHORST RollStop-system RS40

Sortera på

LANKHORST RollStop-system RS40

Coildiameter: 564-2500 mm
Coilbredd: 610-1910 mm (med spacers)
Maxbelastning: 40 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer


Ett komplett RollStop RS40-system består normalt av komponenterna:
RollStop-block RS40
Rail RS40
Steel connector RS40
Rail/Tunnel spacer RS40
Rail/Tunnel end spacer RS40


För hjälp att räkna på ett komplett RollStop RS40-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


LANKHORST RollStop-system RS40 HR

Värmetåligt utförande, för temperaturer upp till 110°C


Coildiameter: 564-2500 mm
Coilbredd: 610-1910 mm (med spacers)
Maxbelastning: 40 ton
Temperatur: upp till 110 °C
För lagring i upp till 3 nivåer


Ett komplett RollStop RS40 HR-system består normalt av komponenterna:
RollStop-block RS40 HR
Rail RS40
Steel connector RS40
Rail/Tunnel spacer RS40
Rail/Tunnel end spacer RS40


För hjälp att räkna på ett komplett RollStop RS40 HR-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


LANKHORST RollStop-system RS40 Outdoor (WR)

Vädertåligt utförande för utomhusbruk


Coildiameter: 564-2500 mm
Coilbredd: 610-1910 mm (med spacers)
Maxbelastning: 40 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer


Ett komplett RollStop RS40 WR-system består normalt av komponenterna:
RollStop-block RS40
Rail RS40 WR
Steel connector RS40 WR
Rail/Tunnel spacer RS40
Rail/Tunnel end spacer RS40


För hjälp att räkna på ett komplett RollStop RS40 WR-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


Lankhorst RollStop RS40

252551
Coildiameter: 564-2500 mm
Coilbredd: 610-1910 mm (med spacers)
Maxbelastning (på 4 RollStop-klossar): 40 ton
Temperaturer upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer
Används tillsammans med Rail RS40 eller Rail RS40 WR

Lankhorst RollStop RS40 HR

252557
Värmetålig variant, för temperaturer upp till 110°C
Coildiameter: 564-2500 mm
Coilbredd: 610-1910 mm (med spacers)
Maxbelastning (på 4 RollStop-klossar): 40 ton
Temperaturer upp till 110 °C
För lagring i upp till 3 nivåer
Används tillsammans med Rail RS40 eller Rail RS40 WR

Lankhorst Rail RS40

252552
Används tillsammans med RollStop RS40, CoilWedge 120/34 eller 150/34 eller RollCradle-klossar
1 rälsskena =4 meter
Används alltid i par
Finns också i vädertålig variant (Lankhorst Rail RS40 Outdoor (WR)
För att skapa längder över 4 meter, måste Steel Connector RS40 användas för att länka ihop rälsskenorna till en enhet.

Lankhorst Rail RS40 Outdoor (WR)

252558
Vädertålig variant för utomhusbruk
Används tillsammans med RollStop RS40, CoilWedge 120/34 or 150/34 or RollCradle-klossar
Används alltid i par
1 rälsskena =4 meter
För att skapa längder över 4 meter, måste Steel Connector RS40 Outdoor (WR) användas för att länka ihop rälsskenorna till en enhet

Lankhorst Steel Connector RS40

252553
Links the rail sections to create sections longer then 4 meters
To tighten the Steel Connector an Installation Tool RS40 is needed

Lankhorst Steel Connector RS40 Outdoor (WR)

252559
Vädertålig variant för utomhusbruk
Länkar ihop rälsssektionerna för att skapa längder över 4 meter
För att dra åt Steel Connector med rätt mellanrum mellan rälsskenorna behövs installationsverktyget Installation Tool RS40

Lankhorst Rail Spacer RS40

252554
Används tillsammans (i par) med Tunnel spacer RS40 för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd
En Rail Spacer var 4:e meter behövs för längder över 4 meter
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Tunnel Spacer RS40

252555
Används tillsammans (i par) med Rail spacer RS40 för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd
En Tunnel Spacer var 4:e meter behövs för längder över 4 meter
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Rail End Spacer RS40

252577
Används tillsammans (i par) med Tunnel End spacer RS40 i änden av varje rälssektion för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd, och för att skydda kanterna på rälsskenorna
2 st Rail End Spacer per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Tunnel End Spacer RS40

252578
Används tillsammans (i par) med Rail End spacer RS40 i änden av varje rälssektion för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd, och för att skydda kanterna på rälsskenorna
2 st Tunnel End Spacer per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst End Cap RS40

253132
For applications where spacers are not used, the rail needs to be fixated t the floor and protected using End caps
2 pcs per linked rail section is needed (one in each end) regardless of section length
For Rail RS40 and Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst OilStop RS40

253289
För oljiga coils kan OilStop användas för att att samla upp den avdroppade oljan och hindra oljan från att hamna på golvet
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Installation Tool RS40

252556
The installation Tool RS40 is used to tighten the Steel Connector RS40 when connecting rail lengths over 4 meters
The Installation Tool RS40 ensures that you get the correct space between connected rails RS40, to ensure the blocks (RollStop RS40, CoilWedge 120/34 or 150/34 or RollCradle) can also be placed over the joints
One to two Installations tools are needed for a complete system, depending on the size of the system and the number of people installing the system