BRAUN Abrasiva kapmaskiner för varmt/kallt material

BRAUN utvecklade sin abrasiva kapprocess 1965, och erbjöd då ny, innovativ, kapteknik för ett brett spektra av industriella processer. BRAUN fortsätter ännu idag att utveckla och leverera kraftfulla och flexibla kaplösningar i teknisk toppklass för den moderna metallindustrin.

BRAUN erbjuder maskiner i Model TS-serien, med kapskivor i diameter från 500 mm till 2050 mm, vilka drivs av varvtalsreglerade motorer med upp till 680 kW (912 hp) kapkraft.

  • Enkel-kapning (för t.ex. stång, rör och profiler)
  • Åkande-kapning (för brett, platt material, slabs etc.)
  • Roterande kapning (för rör)
  • Index-kapning (för ämnen med mycket stor diameter)
Sortera på

BRAUN Lösningar för varmvalsverk

Varmvalsverk är bland de vanligaste användningsområdena för BRAUNs högpresterande abrasiva kapar.
BRAUN erbjuder individuellt optimerade abrasiva kapsystem för SBQ och andra produkter och processer där precisa, icke-brända kap utan grader är av högsta vikt.

BRAUN Lösningar för kapning av slabs, platt material och plåt

Abrasiv kapning lämpar sig väl för att kapa platta produkter vid alla temperaturer.
Abrasiv kapning är snabb, precis och effektiv för stållegeringar så väl som speciella metaller och varmhållfasta legeringar.

BRAUN Lösningar för smide

Vid smidesoperationer utförs avlägsnandet av de orena ändarna och kapning av längd helst medan arbetsstycket fortfarande är varmt. Tack vare den höga kaphastigheten och den perfekta kapkvaliteten - är den abrasiva kapmaskinen den lämpligaste lösningen.

BRAUN Lösningar för rörverk

För kapning av stora, tjockväggiga rör och rostfria rör är abrasiv kapning den perfekta tekniska lösningen.
Kapningen är snabb, precis och nästintill helt fri från grader.

BRAUN Lösningar för stränggjutning

Vid stränggjutning är det nödvändigt att kapa ändarna fritt från slagg. Med sin extremt höga kaphastighet och höga precision är abrasiv kapning lösningen att föredra.

BRAUN Lösningar för kapning av prover

För snabb, precis kapning av prover, i eller utanför linjen och vid valfri temperatur, är abrasiv kapning en idealisk lösning.

BRAUN Lösningar för inspektionslinjer

Med möjligheten att snabbt, precist och kostnadseffektivt kapa alla materialtyper - upp till de hårdaste legeringar - erbjuder den abrasiva kapmaskinen stora fördelar för slutprodukter nära sitt applikationsområde.

BRAUN Speciallösningar och kompletta linjer

Tack vare sin erfarenhet och kunskap är BRAUN mycket lämpade att erbjuda speciallösningar för specifika kapapplikationer samt skräddarsydda kompletta system och kaplinjer.