LANKHORST RollCradle-system

Lankhorsts RollCradle-system består av en förstärkt räls på vilken RollCradle-blocken placeras på lämpligt avstånd från varandra, beroende på coildiameter.

 

Varför använda RollCradle-systemet för er coilförvaring?

 •        En leverantör för hela systemet (nyckelfärdigt)
 •        Inga stålprofiler behövs
 •        Ingen specifik installationsutrustning behövs
 •        Snabb installation
 •        Förbättrad personalsäkerhet (TÜV-godkänd)
 •        Enkel lagring i upp till två nivåer
 •        Färre skador på era coil
 •        Splittras inte
 •        Lång livslängd
 •        Enorm belastningskapacitet
 •        Flexibel och effektiv
 •        Absorberar inte olja

 

Lankhorsts RollCradle-system är en förbättrad version av de traditionella RollCradles. Den säljs som ett nyckelfärdigt coillagringssystem. Systemet är ett bra alternativ för de företag som inte har så stor variation avseende coildimensioner och som lagrar coils i upp till 2 nivåer.

Lankhorst Mouldings har över 35 års erfarenhet av säker coilförvaring. Valet av råmaterial garanterar en extremt lång produktlivstid. Vid belastning böjer sig RollCradle-blocken något, men återgår sedan direkt till sin ursprungliga form. Detta säkerställer att risken för skador på era coil minimeras. RollCradles finns också för användning i UNP-balk. Kontakta oss för mer information.

 

Broschyr: