LANKHORST RollStop-system

RollStop-systemet utvecklades 2005 och är idag vårt populäraste coillagringssystem, vilket används av alla de större stålföretagen i världen. Det är ett nyckelfärdigt lagringssystem, vilket erbjuder maximal flexibilitet och högsta säkerhet. Coils kan i RollStop-systemet förvaras i upp till tre nivåer.
Systemet består endast av fyra komponenter: räls, steel connector, spacer och RollStop-block – vilket innebär en mycket enkel installation på plats.

Det sammankopplade systemet består av en förstärkt räls med skåror/urtag på vilka RollStop-blocken placeras. Avståndet mellan blocken varierar beroende på coildiameter.
En utförlig installationsmanual guidar dig igenom installationen av systemet på plats.

 

Varför använda RollStop-systemet för er coilförvaring?

 •        En leverantör för hela systemet (nyckelfärdigt)
 •        Inga stålprofiler behövs
 •        Ingen specifik installationsutrustning behövs
 •        Snabb och enkel installation – två personer räcker
 •        Enkel lagring i upp till tre nivåer
 •        Flexibel avseende coildiameter och bredd
 •        Förbättrad personalsäkerhet (TÜV-godkänd)
 •        Färre skador på era coil
 •        Splittras inte
 •        Lång livslängd
 •        Enorm belastningskapacitet
 •        Absorberar inte olja

 

 Broschyr: