AGTOS Hängbläster

Hängbanebläster,

Produktutbud

AGTOS standardutbud av hängblästrar består av sex olika maskinstorlekar.

Valet av maskintyp beror bland annat på arbetsstyckenas utformning, krav på slutresultat och sist med inte minst kundens behov gällande en effektiv produktion.

Om ingen av standardmodellerna skulle passa era behov tar vi fram en skräddarsydd lösning för ert företag och er process.

Användningsområden

Hängblästrar är några av de mest flexibla blästermaskinerna. De används för avlägsnande av rost, sand, glödskal och grader från många olika typer av arbetsstycken.  Hängblästrar används också för finblästring av känsliga arbetsstycken samt uppruggning inför ytbehandling.

Normalt används hängblästrar antingen för batch eller enstyck, frontmatad eller genomloppsblästring. Det finns dock också många mellanalternativ som anpassas för olika typer av hängtransportörer. Ofta kan flera olika processer sammanlänkas via hängtransportören, såsom blästring, målning och efterföljande torkning, vilket ger en enorm potential att effektivisera arbetsflödet.

Genom att använda av olika typer av hållare för att mata arbetsstyckena in i maskinen kan processen varieras ytterligare. Oftast löses kundens behov med hjälp av standardhållare, såsom skivor, korgar eller stänger, men möjligheten finns också att skapa skräddarsydda lösningar anpassade efter era behov.

Blästringsprocessen

Arbetsstyckena placeras i hållare eller hängs direkt från transportören i en roterande krok. Arbetsstyckena skjuts sedan i position framför blästermaskinen. En automatisk inmatningsmekanism tar sedan vid och för in arbetsstyckena i maskinen (första blästringspositionen).

När blästringsprogrammet börjar stängs maskindörren automatiskt och låses med hjälp av elektropneumatik. Arbetsstyckena roterar samtidigt som de blästras vid tre olika stationer enligt ett förbestämt blästringsprogram.

Blästermedlet rengörs och återanvänds kontinuerligt. Det rengjorda blästermedlet matas automatiskt från behållaren till de kraftfulla turbinerna.

När blästringsprogrammet är slut och slunghjulen har stannat helt öppnas dörren automatiskt och de upphängda arbetsstyckena förs tillbaka till ursprungspositionen.

För att maskinen skall arbeta dammfritt skapas ett undertryck. Luften som sugs ut rengörs i AGTOS unika filterenhet.
För mer info, se: AGTOS Patronfiltersystem för blästermaskiner

 

Video

Blästermaskiner

Produktdatablad