AGTOS Slungblästrar

Slungbläster, Slungblästrar från AGTOS, Slungblästrar, behandling av metallytor, avlägsnande av rost, sand, glödskal, avgradning

 

AGTOS Slungblästrar

AGTOS slungblästrar används framför allt för behandling av metallytor, exempelvis för avlägsnande av rost, sand, glödskal samt för avgradning. Andra användningsområden är deformationshärdning (kulbombning), finblästring av känsliga arbetsstycken samt uppruggning inför ytbehandling.

AGTOS blästermaskiner kan användas i en mängd olika industrier. De delas upp i följande kategorier utifrån hur arbetsstyckena transporteras genom maskinen: