SLF Automatiserade blästermaskiner

Blästersystem, blästring, SLF Bläster, Automatiserade blästermaskiner, Automatiserad bläster

 

AUTOMATISERADE BLÄSTERMASKINER FÖR BEHANDLING AV SERIETILLVERKADE ARBETSSTYCKEN

I segmentet automatiserade blästermaskiner fokuserar SLF på bearbetning av större serier av likadana arbetsstycken, vilket ger utrymme för en hög grad av automatisering. Det kan till exempel röra sig om arbetsstycken från bilindustrin (exempelvis växellådskomponenter, delar till bakaxlar eller liknande), produkter från den medicintekniska industrin eller andra industrisektorer.

Vare sig det rör sig om rengöring, uppruggning av ytor eller kulpening – automatiserade blästermaskiner från SLF är förstahandsvalet

Vare sig du vill rengöra dina arbetsstycken (till exempel avlägsna svetsslagg), rugga upp ytan eller deformationshärda (kulpening eller kulbombning) dem inför ytbehandling, så erbjuder SLF en lösning helt anpassad efter era behov.

SLF designar, bygger och tillhandahåller sina innovativa automatiserade blästermaskiner individuellt anpassade till era processbehov. Allt ifrån enklare bordsblästrar till mycket komplexa maskininstallationer med robothantering.

Några fördelar med SLF:s automatiserade blästermaskiner:

  • Övervakade och kontrollerade systemfunktioner
  • Mycket hög precision gällande identifiering av arbetsstycken
  • Mycket hög repetitionsbarhet avseende blästerresultat
  • Blästerparametrar, såsom tryck, flöde etc., justerbara via fjärrstyrning
  • Många fler …

 

Exempel

SLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF Sweden
Automatiserad blästermaskin med indexbord

SLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF Sweden
Automatiserad tryckluftsbläster med robothantering av arbetsstycken

SLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF Sweden
Automatiserad tryckluftsbläster med fyra munstycken