BRAUN Speciallösningar och kompletta linjer

Tack vare sin erfarenhet och kunskap är BRAUN mycket lämpade att erbjuda speciallösningar för specifika kapapplikationer samt skräddarsydda kompletta system och kaplinjer.

Application Examples

Gantry-type traverse abrasive cut-off machine TS 12 FP
with material transport in the outlet of a plate mill
bTraverse and chop-stroke abrasive cutting facility with
gantry-type machine TS 20 FPS for large-scale forgings
Lösningar för valsverk
Traverse abrasive cut-off machines TS 12 FPS
with common gantry structure for layers of bars

Take-over from radial forging machine and infeed to
abrasive cut-off machine TS 12 W

Lösningar för valsverk
Cutting facility with chop-stroke abrasive cut-off machine TS 5 W,
integrated in heat-treatment line
Whether hot or cold parts, large or small cross sections,
BRAUN can develop and implement the optimum cutting solution for you.
Lösningar för valsverk