BRAUN Lösningar för smide

Vid smidesoperationer utförs avlägsnandet av de orena ändarna och kapning av längd helst medan arbetsstycket fortfarande är varmt. Tack vare den höga kaphastigheten och den perfekta kapkvaliteten - är den abrasiva kapmaskinen den lämpligaste lösningen.

Irrespective of the forging process (radial forging machine or open die forging press), as well as the shape and cross section of the forged product, BRAUN has the right machine type and tailor-made cutting solution - including the entire material handling system.