Lankhorst Installation Tool RS100

Installationsverktyget installation Tool RS100 används för att dra åt Steel Connector RS100 när man skapar rälssektioner på över 4 meter
Installationsverktyget säkerställer att du får rätt avstånd mellan de sammanlänkade rälssektionerna, så att klossarna (RollStop RS100, CoilWedge 120/45 eller CoilWedge 150/45) också kan placeras över skarven
Ett till två installationsverktyg behövs normalt för ett komplett system, beroende på systemets storlek och antal personer som utför installationen
Tillverkare: Lankhorst Mouldings
Artikelnr: 252353