Kablar & trådar

Optisk mätning i processer för kabel- och trådproduktion

Noggrann, pålitlig och icke-destruktiv längd- och hastighetsmätning är av yttersta vikt när det gäller effektiv tillverkning och bearbetning inom kabel- och trådindustrin. Små avvikelser kan orsaka ökade materialkostnader, vilket snabbt kan adderas. Därför är högprecision kontaktfri mätning avgörande.

Laserlängd- och hastighetssensorer, även kallade laserhastighetsmätare (LSV), har speciellt utformats för exakt och pålitlig längd- och hastighetsmätning i produktionsprocesser. LSV tillhandahåller tillförlitlig mätdata som du enkelt kan integrera i dina processkontrollsystem. Att använda LSV innebär ökad precision och därigenom ökad kvantitet och kvalitet i din produktion. Polytecs kontaktfria mätteknik fungerar på nästan alla ytor och undviker skador på det producerade godset.

Från längdmätning vid lindning av kablar till hastighetsmätning i beläggningsprocesser för fiberoptiska kablar - Polytec-system säkerställer att du får den perfekta konfigurationen för varje tillämpning.

ProSpeed® optiska längd- och hastighetssensorer stödjer tillverkningen av kablar och trådar...

  • vid tråddragning
  • i isolerings- och mantlingslinjer
  • vid märknings- och tryckprocesser
  • och många andra tillämpningar.

 

Broschyrer