Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakningssystem (CMS) använder vibrationsmätning i kombination med intelligenta analysmetoder för att upptäcka slitage på mekaniska komponenter i ett tidigt skede. De lägger grunden för att övergå från förebyggande till prediktivt underhåll. På så sätt används mekaniska komponenter optimalt under deras verkliga livslängd och kostnaderna för oväntade driftstopp och reservdelar minskas.

Fördelar

  • Upptäck anomalier från långsiktiga maskintrender
  • Förhindra falsklarm
  • Minska driftstopp
  • Optimera planeringen av underhållsarbete

Optimal planering av underhållsarbete

För att uppnå maximal produktivitet behöver industriella anläggningar en hög tillgänglighetsnivå. Driftstopp - särskilt oplanerade sådana - måste förebyggas. Förändringar på grund av slitage på utrustningen leder vanligtvis till mekaniska vibrationer. Genom vibrationsmätning upptäcker tillståndsövervakningssystem tecken på slitage i ett tidigt skede och möjliggör optimal planering av underhållsarbete.

Vibrationsbeteende i komplexa anläggningar

För enkla komponenter utan betydande yttre påverkan på vibrationsbeteendet kan slitage förutsägas ganska pålitligt genom vibrationsmätning. I komplexa processer påverkas vibrationsbeteendet av ett antal yttre faktorer, som förändrade belastningar i processen eller bearbetning av olika material. Endast genom samtidig övervakning av alla maskiner, processer, material och kvalitetsdata kan skador på maskindelar upptäckas pålitligt.

Hårdvara och programvara för tillståndsövervakning - perfekt matchade

Lösningen för tillståndsövervakning från iba är tillståndsövervakningscentralen ibaCMC och tillståndsövervakningsenheten ibaCMU-S som erbjuder kraftfulla funktioner för övervakning av slitage på maskiner och processinducerade vibrationer, samt möjligheten att korrelera data med varandra. Hårdvaran - ibaCMU-S - har utvecklats speciellt för tillståndsövervakningsapplikationer. Den möjliggör bearbetning av vibrations- och processignaler på plats för att bestämma karakteristiska värden för skadegrad.

Baserat på det modulära iba-systemet kan upp till 32 vibrationsignaler bearbetas. Anslutningen till processen görs med den integrerade ibaNet FO-gränssnittet eller via Ethernet TCP/IP. ibaCMU-S konfigureras med hjälp av tillståndsövervakningscentralen - ibaCMC - genom att definiera enskilda maskinkomponenter.

Exempelkonfiguration för tillståndsövervakning

Broschyrer