Trä & byggmaterial

Längd- och hastighetsmätning på trä och byggmaterial

Precision och tillförlitlighet när det gäller längd- och hastighetskontroll är avgörande för pålitlig och effektiv tillverkning och bearbetning inom trä- och byggmaterialindustrin. Även minsta avvikelser kan orsaka ökade materialkostnader, vilka snabbt adderas. Här kommer den högprecisionssensortekniken hos LSV Laser Surface Velocimeters in i bilden.

Polytecs LSV Laser Surface Velocimeters är optiska sensorer för in-line-integration som har utformats speciellt för högprecisionsmätning av hastighet och längd i produktionsmiljöer. Dessa optiska sensorer ger tillförlitlig mätdata som en integrerad del av dina processkontrollsystem. Att använda optiska längd- och hastighetssensorer från Polytec innebär ökad precision och därigenom ökad kvantitet och kvalitet på din produktion. Dina fördelar: Polytec LSV:s beröringsfria mätteknik fungerar på nästan alla ytor utan att orsaka skador. Från skärningslängdskontroll i glasull till längdmätning av takmaterial - Polytecs system säkerställer att du får den perfekta konfigurationen för varje tillämpning.

ProSpeed® som den senaste generationens optiska längd- och hastighetssensorer stöder trä- och byggmaterialsektorn över hela världen i...

  • kvalitetskontroller och sortering av trä
  • längdskärning av isoleringsmaterial
  • längdverifiering av gipsskivor
  • och i många andra tillämpningar.

Broschyrer