EBNER Webinar: Efficiency Upgrades for Aluminum Industry

Wednesday, March 13, 2024

Anmäl dig till EBNER:s live-webinar: "Efficiency Upgrades for Aluminum Industry"

EBNER:s teknikexperter, Manoj Kumar och Helmut Schumergruber ger en kort översikt och djupare insikt i EBNER:s potentiella effektiviseringsuppgraderingar för lösningar inom värmebehandling.
Förbättrad processkontroll för olika teknologiska steg har visat betydande potential att minska energiförbrukningen och öka den totala ugnseffektiviteten. Första fallstudier visade uppskattade effektivitetsökningar på upp till 20% beroende på driftläge och processparametrar.


Registrera dig idag