Lankhorst RollStop RS40

Coildiameter: 564-2500 mm
Coilbredd: 610-1910 mm (med spacers)
Maxbelastning (på 4 RollStops): 40 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer
Används tillsammans med Rail RS40 eller Rail RS40 HR
Tillverkare: Lankhorst Mouldings
Artikelnr: 252551